ورود

وارد حساب کاربری خود شوید

: شماره پروانه حقیقی

نحوه ورود

کاربران سامانه زیرساخت ها و توسعه شهری برای ورود به سامانه نوع ورود را سامانه حفاری انتخاب کرده و از نام کاربری سابق خود استفاده کنند.

مهندس گرامی جهت ورود به این سامانه می بایست از شناسه و رمز عبور سامانه نظام مهندسی خود استفاده نمائید.

Buildings 3 minimal buildings with floating clouds